Hallo, mein Name ist Guy!

Saint-Coutant, Poitou-Charentes, France